Déi neiste Bäitreeg op dësem Site:

News

23.7.2018 Firwat ass d'Internetsäit vun der Chamber just op franséisch?

(comments: 0)

Firwat ass de Communiqué just op franséisch beim Treffen vun den däitschsproochege Länner?

DE WEE2050 SETZT SECH AN FIR ENG RICHTEG MÉISPROOCHEGKEET.
Ass dat hei d'Méisproochegkeet vun där mer ëmmer gezielt kréien? Franséischen Monolinguismus?

Mä dat kënne mir änneren! Wann mir eis zesummen dofir asetzen!

Mir, als Wee2050, setzen eis an
- fir d'Lëtzebuerger Sprooch
- a fir eng ausgeglachen, richteg Méisproochegkeet

Eis Ziler:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

Read more …

13.7.2018 Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg? Beispill 3: Stad Lëtzebuerg

(comments: 0)

13.7.2018 Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg? Beispill 3: Stad Lëtzebuerg

Ass dat déi d'Méisproochegkeet vun där mer ëmmer gezielt kréien?
Franséischen Monolinguismus?

Sou ass d'Internetsäit vun der VDL (och nach Stad Lëtzebuerg genannt): - eesproocheg!

Mir, als Wee2050, setzen eis an
- fir d'Lëtzebuerger Sprooch
- a fir eng ausgeglachen Méisproochegkeet

Eis Ziler:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

Read more …

10.7.2018 Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg? Beispill 2: Post

(comments: 0)

10.7.2018 Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg? Beispill 2: Post

Ass dat d'Méisproochegkeet vun där mer ëmmer gezielt kréien? Franséischen Monolinguismus?

Sou kritt een zu Lëtzebuerg en ageschriwwenen Bréif - eesproocheg....
Mä dat kënne mir änneren! Wann mir eis zesummen dofir asetzen!

Mir, als Wee2050, setzen eis an
- fir d'Lëtzebuerger Sprooch
- a fir eng ausgeglachen, richteg Méisproochegkeet

Eis Ziler:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

Read more …

9.7.2018 D’DP seet net dat wat se wierklech mengt.

(comments: 0)

Wie jetzt? Sie denken bei „Zukunft op Lëtzebuergesch“ auch nicht spontan und zwangsläufig an „multikulturell, méisproocheg an oppen fir eis Noperen a gläichzäiteg eis Traditiounen héich halen“? Sie sollten sich schämen! Auch Sie haben den DP-Slogan dann nämlich falsch verstanden. Ja, es liegt allein an Ihnen. Und nicht an einer liberalen Partei, die ihren Wahlkampfspruch als plump-patriotisch anklingende Floskel formulierte und bei der kleinsten Kritik daran hysterisch wird.

Eine Frage, die jedoch nicht beantwortet wurde: Wenn die DP sich als „multikulturell, méisproocheg an oppen“ profilieren will, warum nannte sie ihren Slogan nicht gleich „multikulturell, méisproocheg an oppen“? Wäre jedenfalls naheliegend und eine Überlegung wert gewesen. All jene, die mehr Wert auf das „Lëtzebuergesche“ als auf andere politische Belange legen, hätten den Slogan dann ja auch einfach falsch verstehen können.

https://www.reporter.lu/retrospect-wochenrueckblick-das-luxemburgische-und-das-menschliche/

Read more …