Déi neiste Bäitreeg op dësem Site:

News

11.11.2015 70% géint d'Vereinfachung vum Sproochentest!

(comments: 0)

D'Land ass net averstanen mam neien Nationalitéitegesetz vum Här Braz.

Respektéiert d'Meenung vum Vollék!
Mir wëllen der Regierung an deenen aneren Parteien un d’Häerz leeën de Leit am Land nozelauschteren!

Mir sinn,
- guer net averstanen domat, datt een ouni Sproochentest kann Lëtzebuerger ginn no 8 Joer Residenz.
- dofir datt den „droit du sol“ nëmmen dann zielt wann och d’Schoulzäit zu Lëtzebuerg verbruecht ginn ass.
- dofir, datt een och weiderhin, am Fall vun engem Bestietnis, en Sproochentest am Lëtzebuergeschen muss packen.
- net averstanen mat de villen Ausnameregelungen, déi de Minister Braz proposéiert.
- net averstanen dass den Sproochentest soll vereinfacht ginn.

Mir sinn,
fir konkret Moossnamen, fir (a) den auslänneschen Matbierger et besser ze erméiglechen an (b) si och ze motivéieren d'Sprooch ze léieren. Am Gesetz misste Moossnamen dran sinn, déi et hinnen erlaben, Lëtzebuergesch besser, méi séier an méi bëlleg ze léieren. An dat kann och just an enger Gesellschaft passéieren, an där d'Lëtzebuerger Sprooch en méi héijen Stellewäert kritt.

http://www.rtl.lu/letzebuerg/731380.html

Read more …