Déi neiste Bäitreeg op dësem Site:

News

5.7.2018 Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg? Beispill 1: Esch

(comments: 0)

5.7.2018 Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg? Beispill 1: Esch

Ass dat déi d'Méisproochegkeet vun där mer ëmmer gezielt kréien?
Franséischen Monolinguismus?

Sou gesinn zu Esch an der "rue de l'alzette" (sou steet et um Schëlt, mir nennen se Uelzechtstrooss)

Mir, als Wee2050, setzen eis an
- fir d'Lëtzebuerger Sprooch
- a fir eng ausgeglachen Méisproochegkeet

Eis Ziler:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

Read more …

28.6.2018 Et ass der Regierung net eescht gemengt mam Lëtzebuergeschen!

(comments: 0)

Et ass der Regierung net eescht gemengt mam Lëtzebuergeschen!

https://www.youtube.com/watch?v=O6MrT7yDAUk

Et gëtt an dësem Land eng Partei déi sech kloer, däitlech an éierlech an engagéiert fir d'Lëtzebuerger Sprooch asetzt an dat ass d'ADR.

Dräi an en halwen Mount virun de Wahlen, kënnt eng Koalitioun, déi 5 Joer eng Moossnahm no der anerer, géint d'Lëtzebuerger Sprooch geholl huet, heihinner an mécht sou als géing se elo mat desem Gesetz eppes maachen fir d'Lëtzebuerger Sprooch.

Fënnef Joer hu Gambia an d’CSV alles gemaach, fir d’Lëtzebuergescht op den Ofstellgleis ze setzen: Aféiere vun der multilingualer Fréierzéiung, de Niveau vum Lëtzebuergesche beim Nationalitéitegesetz erofsetzen an den ëffentlechen Déngscht ëmmer méi opmaache fir Leit, déi eis Sprooch net beherrschen. De Combel ass: Dat neit Gesetz gesäit vir, en Zenter fir d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch anzeriichten. Wat een allerdéngs net muss kënnen, fir do schaffen ze däerfen? Lëtzebuergesch schwätzen!

vum 27.6.2018

Read more …

26.6.2018 Wou ass dann elo déi berühmte Méisproochegkeet, Här Meisch!

(comments: 0)

Mir kucken net op dem Här Meisch seng Verspriechen, mir kucken op dat wat hien wierklech mécht!
 
--> Seng Websäit ass just op franséisch. An déi heiten Campagne och!
 
De Claude Meisch:
weder lëtzebuergesch
nach méisproocheg
just franséisch...
 

Read more …

25.6.2018 Elo schonn net genuch Waasser, an bei enger Millioun Awunner?

(comments: 0)

Aus dem Luxemburger Wort vum 16. Juni
"Direktor des Wasserwirtschaftsamtes zeichnet im Habschter Gemeinderat düsteres Bild der nationalen Versorgung

Rat Jean-Paul Lickes (DP), Direktor des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes, zeichnete daraufhin ein düsteres Bild, was die künftige Versorgung des Großherzogtums angeht. Das Land werde bereits in zwei bis drei Jahren mit Trinkwasserknappheit zu kämpfen haben, sollte sich die derzeitige Entwicklung fortsetzen, so Lickes"

Read more …